Mediebank for reiseliv

Imageshop er skreddersydd for distribusjon av reiselivsbilder. Vi har derfor laget noen spesielt nyttige egenskaper for våre reiselivskunder! Imageshop er levert til reiselivskunder over hele landet, og disse er alle blandt våre viktigste kunder.

Unik Kartløsning

Imageshops unike kartløsning leser GPS koordinatene rett fra bildefilen, og legger bildet inn i kartløsningen når du legger inn bildet. Du trenger ikke gjøre noe, Imageshop tar seg av dette automatisk. Bildet vises i kartet, og du kan søke i bildebasen ved å endre kartutsnittet. Dette er en av de mange spennende nyhetene i versjon 4!

Effektiv webbasert bildedistribusjon

Imageshops effektive bildedistribusjon via nettet sikrer høy tilgjengelighet for reisebyråer, journalister og turoperatører. Samtidig styrer systemet tilgangen slik at brukere kun får tilgang til det innholdet de skal ha tilgang til. Dette gjør at systemet er fleksibelt og kan brukes mot flere ulike brukergrupper, med ulike tilgangsnivå.

Ubegrenset antall brukergrensesnitt

Imageshops mulighet for flere brukergrensesnitt med ulike bilder til ulike formål har vist seg svært nyttig, for eksempel i markedsføring mot ulike målgrupper eller av ulike produkter. Dette gir  mulighet for å differensiere innholdet til ulike grupper.

Deling av bilder med andre Imageshop-portaler

Imageshops gir deg også mulighet for deling av bilder mellom ulike kunder av systemet. Dette gjør at lokale destinasjonsselskaper også kan distribuere sine bilder gjennom hverandres portaler. Slik deling kan gjøres gjennom for eks. Innovasjon Norge’s bildeportal (det nasjonale reislivsorganet). Delingen fungerer begge veier, og kundene styrer selv hvilke deler av innholdet som kan deles.

Les om flere funksjoner i Imageshop.

Har du full kontroll?

Oversikt