Skip to Content

Online Brand Guide

Sett opp din merkevarehåndbok i Imageshop med retningslinjer, veiledning og direkte nedlasting av bilder, film, logoer og grafikk. Med ditt merkevarekonsept for hånden setter du opp Imageshop merkevarehåndbok på noen minutter. Brand Guide er enkel, intuitiv og brukervennlig. Bruk vårt ferdige malverk som utgangspunkt, drag & drop og lag den strukturen som passer til virksomheten. Innenfor Brand Guides rammeverk kan du bestemme farger, bilder og oppbygning.

Brand Guide settes opp internt i Imageshop, men kan også vises på egen URL, for eks. https://brandguide.dinbedrift.no

Hva inneholder en Brand Guide?

Virksomhetens størrelse og type vil typisk også påvirke omfang og innhold av dens Brand Guide. Mindre virksomheter trenger ikke det samme omfanget av detaljer. Uansett bør en hver virksomhet utarbeide retningslinjer for Identitet, Personlighet og Autentisitet.
Identitet

Det er viktig for et merkes identitet at det fremstår er visuelt konsistent. I denne seksjonen av merkevarehåndboken vises eksempler på hvordan logo og grafiske elementer skal vises i ulike situasjoner, i farger, sort & hvit, på print og web, etc..

Vis gjerne også feilaktig bruk av logo (feile farger, plassering, mv.).

Personlighet

Alle merker har en look & feel, der feel er følelser som merket skal appellere til. For å bidra til konsistens i fremstilling av merkets følelsesmessige identitet kan det være lurt å liste personlighetstrekk som merket alltid skal kommunisere. List 4-5 personlighetstrekk i Brand Guide som merket alltid skal formidle.

Autentisitet

Det kan være utfordrende å fremstå autentisk og troverdig til en hver tid. Man må alltid inngå kompromisser etter hvert som merkevaren utvikler seg. For å sikre merkets autentisitet bør Brand Guiden inkludere en momentliste som IKKE skal kompromitteres. Listen må revideres over tid, i takt med små og store markedsføringsbeslutninger.


Gratis demo

Send inn skjemaet og få en tilpasset demo over web fra en av våre produktspesialister.

Vi demonstrerer funksjoner som du er opptatt av I tillegg til kjernefunksjonene i dam løsningen:

  • Opplasting og tagging av dine filer
  • Integrasjon mot andre løsninger som du har
  • Søk og innsetting av bilder og film

Få GRATIS demo av Imageshop Brand Guide:

Svar trygt.Vi deler aldri dine opplysninger med tredjeparter.
Back to top