Skip to Content

Kategori: Eiendom

Avinor

Avinor er Norges største eier av flyplasser. Selskapet driver 44 flyplasser. Avinor er eiet av det norske Samferdselsdepartementet og har 2400 ansatte. I en omfattende anbudskonkurranse ble Imageshop for bedrifter  rangert best på funksjon, brukervennlighet og pris.

Statsbygg

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift med hovedoppgave å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter. Statsbygg har valgt Imageshop for bedrifter som bildebank. Bildebanken er integrert med deres EPI server publiseringsløsning.

Boligkontoret Danmark

Boligkontoret Danmark anvender imageshop til å strukturere bilder internt og eksternt. Løsningen er integrert med deres webbaserte løsning gjennom imageshop API. Boligkontoret Danmark anvender Umbraco CMS.

Privatmegleren

Privatmegleren anvender imageshop til lagring og distribusjon av miljøbilder til sine meglerkontor, for bruk i prospekter og annonsering, online og offline.

Stena Fastigheter

Stena Fastigheter anvender imageshop for å organisere sine digitale eiendeler. Løsningen anvendes internt og eksternt, og brukerinnlogging er koplet opp mot Microsofts signe sign on tjeneste, Active Directory.

Back to top