Skip to Content

Kategori: Offentlig

Statens Kartverk

Statens kartverk er et norsk statlig forvaltningsorgan. Kartverket drifter bl.a. det nasjonale eiendomsregisteret og tinglyser fast eiendom og andeler i borettslag. Lagrer bilder og film i Imageshop.

Deichman Bibliotek

Deichman er Norges største og eldste folkebibliotek, grunnlaget i 1785. Deichman består av 22 bibliotek i hele Oslo.

Statens Vegvesen

Statens Vegvesen er et forvaltningsorgan med ansvar for det norske vegsystemet. Statens Vegvesen anvender Imageshop for bedrifter bredt i organisasjonen, både til informasjon og prosjektarbeid. Stort volum av bilder og film.

Avinor

Avinor er Norges største eier av flyplasser. Selskapet driver 44 flyplasser. Avinor er eiet av det norske Samferdselsdepartementet og har 2400 ansatte. I en omfattende anbudskonkurranse ble Imageshop for bedrifter  rangert best på funksjon, brukervennlighet og pris.

Statsbygg

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift med hovedoppgave å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter. Statsbygg har valgt Imageshop for bedrifter som bildebank. Bildebanken er integrert med deres EPI server publiseringsløsning.

Vestland Fylke

Fra januar 2020 var Vestland Fylkeskommune den nye fylkeskommunen for sammenslåtte Hordaland og Sogn og Fjordane. Fylket har 636 000 innbyggere.

Posten Norge AS

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer løsninger innen post, kommunikasjon og logistikk. Konsernets merkevarer er Posten og Bring. Benytter Imageshop i design avdeling og hele det øvrige konsernet. Stort antall bilder.

Sandefjord kommune

Etter innbyggere den største kommunen i Vestfold fylke, Norge. Kommunen er kjent for sjøfart, skipsverft, hvalfangst og kjemisk industri.

Innlandet Fylkeskommune

Fylke i midt i sör Norge, utan grense til havet. Sammenslått av de to tidligere fylkene Oppland og Hedmark. Fylkesadministrasjonen ligger i Hamar og på Lillehammer.

Oslo kommune

Norges hovedstad og største by, beliggende i øst Norge. Imageshop anvendes til bilde- og videoadministrasjon i deler av kommunadminstrasjonen.

Back to top